Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

​Skolaudovali sme domy S7 a S8

Tešíme sa :) Koncom novembra nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre bytové domy S7 a S8 v zóne Viladomy. Podľa pôvodných plánov sme o kolaudáciu bytového domu S8 mali požiadať až v prvom kvartáli budúceho roku, ale podarilo sa nám výstavbu dokončiť skôr, takže sme oba objekty mohli kolaudovať naraz.

Aj keď máme bytové domy skolaudované, kým nové byty odovzdáme ich budúcim obyvateľom, musí prebehnúť ešte niekoľko dôležitých krokov. Prvým z nich je vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel, ktoré očakávame v priebehu budúceho týždňa. Až po jeho vydaní môžeme požiadať Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor, o vykonanie zápisu skolaudovaných nehnuteľností na príslušné listy vlastníctva. Ide o pomerne náročný proces, na ktorý má Kataster zákonnú lehotu až 60 dní. Až po zapísaní skolaudovaných stavieb do Katastra môžeme byty prepisovať na ich nových vlastníkov a odovzdávať im ich. Ešte v priebehu decembra pošleme našim klientom výzvu na doplatenie konečnej sumy kúpnej ceny nehnuteľnosti a následne, po zapísaní nehnuteľností na listy vlastníctva, vyzveme klientov na podpísanie Kúpnej zmluvy. Ďalším krokom je už len dohodnutie si termínu odovzdania bytu. Ako prví sa pravdepodobne dostanú na rad klienti, ktorí kúpnu cenu uhrádzali z vlastných zdrojov. V prípade financovania bytu hypotékou totiž predchádzajú načerpaniu hypotéky ešte určité procesy v banke.

Prvým budúcim obyvateľom bytových domov S7 a S8 začneme byty odovzdávať približne v polovici februára. Dokopy ide o 207 nových bytov. Na jar teda obyvatelia Slnečníc môžu tešiť na nových susedov.

Poponáhľali sme sa aj s výstavbou bytového domu S9, kde sme v predstihu niekoľkých mesiacov stihli už podať návrh na kolaudáciu a ak všetko pôjde dobre aj naďalej, radi by sme prvé byty novým majiteľom začali odovzdávať už v júni budúceho roku.
 
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee