Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

Ako na klientske zmeny

Po tom, ako si z našej ponuky vyberiete svoje nové bývanie, môžete sa začať venovať výberu materiálov a klientskym zmenám, aby ste mali bývanie pripravené presne podľa vašich predstáv. Prinášame vám prehľad krokov, ktoré vás v tomto procese čakajú.
 
 • Po podpise Zmluvy o uzavretí Budúcej zmluvy sa vám ozve jeden z našich manažérov klientskych zmien a dohodne si s vami stretnutie. Počas neho vám vysvetlí, ako je váš byt navrhnutý zo stavebného hľadiska a na pôdoryse vám ukáže, ako sú v ňom rozmiestnené koncové elektroinštalačné, zdravotechnické a vzduchotechnické prvky. Jednoduchšie povedané, elektrické zásuvky, vypínače, nútené vetranie, vývody pre kuchynské spotrebiče a kúpeľňové sanitárne prvky. Pripravte si všetky technické otázky o vašom byte, toto je ideálny čas na ich zodpovedanie.
 • Na prvom stretnutí s manažérom klientskych zmien si spolu prejdete aj vami požadované stavebné a materiálové úpravy. Aby stretnutie prebehlo čo najefektívnejšie, je dobré mať už pred ním premyslené, o aký typ úprav budete mať záujem. Môžete si vybrať z troch kategórií klientskych zmien, ktoré sa dajú aj vzájomne kombinovať.
  • Klientska zmena 1 – Výber štandardných materiálov zahrnutých v cene bytu
  • Klientska zmena 2 – Výber prémiových materiálov, spoplatnená zmena
  • Klientska zmena 3 – Stavebné úpravy, spoplatnená zmena
 • Ponuku štandardných materiálov vám predstaví manažér klientskych zmien vo vzorkovni na predajnom mieste Slnečníc. Štandardné materiály sme vyberali v spolupráci s architektami tak, aby boli kvalitné, ľahko kombinovateľné a aby vyhoveli estetickým kritériám väčšiny klientov. Ak sme sa do vášho vkusu napriek tomu netrafili, môžete si vybrať z prémiových materiálov.
 • Ponuku prémiových materiálov si môžete pozrieť v našich partnerských interiérových štúdiách. Aby sa vám mohli naplno venovať, dohodnite si u nich termín návštevy. Kontakty vám poskytne manažér klientskych zmien.
 • Stavebné úpravy sú podmienené úpravou realizačného projektu a musia byť prejednané ešte pred výberom štandardných alebo prémiových materiálov.
 • Pokiaľ si vyberiete z našej  ponuky prémiových materiálov alebo požiadate o stavebné úpravy, spracujeme pre vás cenovú ponuku na odsúhlasenie a následne podpíšete Dodatok k Zmluve o uzavretí Budúcej zmluvy a uhradíte sumu za klientske zmeny.
 • Zmeny štandardného vybavenia bytu alebo stavebné úpravy je možné uplatniť si len v stanovených termínoch, ktoré sú uvedené aj v Manuáli klientskych zmien, ktorý je prílohou Zmluvy o uzavretí Budúcej zmluvy. Tieto termíny odzrkadľujú harmonogram výstavby vášho bytového domu. Ak ste si byt kúpili v čase, keď bola jeho výstavba už v pokročilejšom štádiu, je možné že už nebude možné vykonať v ňom klientske zmeny všetkých troch kategórií. Dokonca ak ste Zmluvu o uzavretí Budúcej zmluvy podpísali až po kolaudácii bytového domu, alebo tesne pred jeho dokončením, nebude možné vybrať si ani štandardné materiály v rámci Klientskej zmeny 1. Museli sme ich vybrať za vás, aby mohli byť všetky byty dokončené. Termíny, kedy musíme uzatvoriť riešenie klientskych zmien pre jednotlivé bytové domy, si môžete pozrieť v tabuľke.
 ​
Termíny klientskych zmien
 
  Viladomy S11, S12, S13 Viladomy S10 Mesto A1 Mesto A2
Klientska zmena 1 20. 6. 2018 16. 10. 2016 16. 5. 2016 16. 2. 2017
Klientska zmena 2 20. 3. 2018 16. 8. 2016 16. 4. 2016 16. 1. 2017
Klientska zmena 3 15. 12. 2017 16. 6. 2016 16. 3. 2016 24. 8. 2016
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee