Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

​PETRŽALSKÁ ČISTIČKA BUDE ZMODERNIZOVANÁ DO KONCA ROKU

Čistiareň odpadových vôd Petržalka prechádza od novembra 2013 výraznou modernizáciou. V rámci projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu bude zmodernizovaná aj ústredná čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej z oboch čistiarní, spĺňala všetky smernice Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva o čistení komunálnych odpadových vôd. Tým sa zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v danej oblasti. Celkové investičné náklady projektu predstavujú viac ako 35 miliónov eur a ukončený by mal byť do konca tohto roku.

Petržalská ČOV bola projektovaná v roku 1983, posledná etapa jej výstavby bola skolaudovaná v roku 1999. V petržalskej ČOV bude v rámci modernizácie prebudované existujúce 4-linkové biologické čistenie s klasickou aktiváciou na 2-linkový systém RADN (regenerácia, anaeróbia, denitrifikácia, nitrifikácia). Zmodernizované bude aj mechanické čistenie a časť kalového hospodárstva.

Ak vás zaujíma ako čistenie odpadových vôd v Petržalke prebieha teraz, pozrite si video, v ktorom ho zrozumiteľne opisuje vedúci divízie z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
 
 
Podrobnejšie informácie o modernizácii oboch bratislavských čistiarní nájdete na stránke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee